1.: Úvodní hodina

  1. Předmět Aplikační software (Web k předmětu)
  2. Online prostředí na podporu výuky (Edmodo)
  3. Online sešit (Evernote, Google Docs, OneNote aj.)
  4. Zajímavosti z ICT (Facebook, Twitter, Computer, Chip ad.)