Výuka

Společná setkání
  • Úvod: Plán výuky - co nás čeká [5 min.]
  • Výuka tématu dle tematického plánu [75 min.]
  • Závěr: Shrnutí - dotazy, zpětná vazba, co příště [5 min.]
  • Novinky v ICT - diskuse o aktuálních tématech [5 min.]
Celkový čas: 90 minut (2 výukové jednotky)

Online prostředí
  • Výukové prostředí pro podporu předmětu probíhá v systému Edmodo.

E-sešit


Aktualizováno: 1. 9. 2013 22:00