31. Tvorba a sdílení vlastních programů (T5)

  1. Tvorby vlastních programu a jejich sdílení
    1. Vytvoření vlastního programu
    2. Natočení robota při provádění vytvořeného programu 
    3. Sdílení videa s vloženým zadáním (úkol pro ostatní týmy)
  2. Tvorba programů dle zadání druhých týmů (viz nasdílená videa)