6. Úvod do databází, pojmová mapa (T2)

 1. Databáze - teoretický úvod
  1. Databáze, její součásti
  2. Databázové modely
  3. Stručná historie databází
 2. Pojmová mapa
  1. Co to je pojmová mapa a jak se tvoří
  2. Ukázky pojmových map
  3. Tvoříme vlastní pojmovou mapu pomocí tužky a papíru
  4. Tvoříme pojmovou mapu pomocí vybraného programu