7. Relační databáze (T2)

  1. Popis relační databáze, její součásti a základní relace
  2. Návrh relační databáze
  3. Modelování zjednodušeného ER diagramu navržené databáze v aplikaci Lucidchart