8. Normalizace databáze (T2)

  1. Normalizace databáze
  2. Dokončení zjednodušeného modelu ER diagramu v aplikaci Lucidchart