15. Multimédia v cloudu - skupinová videa (T3)

  1. Rozdělení do dvoučlenných týmů pro zpracování videa konkrétního dne
  2. Sloučení jednotlivých videí vybraného dne
  3. Konečná úprava video záznamu v aplikaci WeVideo 
  4. Publikování videí