16. Multimédia v cloudu - foto/video dokument (T3)

  1. Tvorba scénáře
  2. Práce na dokumentu (focení / natáčení) dle schváleného scénáře